موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی

موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی


برای داشتن ذهنی خلاق و حرکت بسوی خلاقیت و نوآوری  باید باورها ورفتارهایی را در خود تقویت کنیم وبرخی را رها کنیم .باورهایی  که در مسیر خلاقیت به انسان نشاط می دهد و برای رسیدن به نتیجه او را یاری می کند.   
 باور اول:چیزی به نام  شکست وجود ندارد .این باور باعث می شود فرد خلاق ونوآور برخلاف اغلب مردم که از شکست می ترسند
،شکست را نبینند وآن را حساب نکنند.این افراد شکست های بسیاری می خورند اما ازآن عبرت می گیرند ودوباره شروع می کنند وراههای تازه را امتحان می کنند.
ادیسون نمونه فرد خلاقی است که علی رغم 10هزار بار شکست !اما مسیر خود را ادامه داد وبا شکستِ شکست ،توانست به آرزوی خود برسد ومحصول خلاقانه ونوآورانه خود را به بشریت تقدیم کند.
بنابراین اعتقاد به شکست، عامل اصلی جلوگیری انسان از خلاقیت ونوآوری است.