موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی

موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی

۲ مطلب با موضوع «ایده» ثبت شده است

مشاهده دکمه های بزرگ ومنحصر به فرد در پیراهن مجریان یا مهمانان برنامه های تلوزیونی  که تصویری از برنامه برآن چاپ شده است ،جالب توجه است والبته  جرقه ای برای تولید دکمه هایی  با تصاویر مذهبی.

این دکمه ها بر روی پیراهن یا کیف یا... قرار گرفته ودر مراسمات مذهبی وحتی دربرنامه های رسمی بکار می رود ویک پیام یا تصویر دینی را منتقل می کند وبه جهت بزرگی وغیر متعارف بودن ،جلب توجه کرده  ومخاطب را وسوسه می کند آن را تماشا کند.

 ایده  دکمه  (مذهبی) ،یک ایده تقلیدی است اما به جهت همگرایی با تبلیغات روز،با ارزش  می باشد.
جالب اینکه ایده پرداز دکمه مذهبی برای تبلیغ ایده خود ، از مخاطبین می خواهد عکسی از محل قرار دادن دکمه خود را ارسال کند تا آنها را درشبکه های پیام رسان پخش نماید.
ناگفته نمانداستفاده از این محصول  نیازمند فرهنگ سازی است .

موسسه(مُبلغ جوان)ذکر شمار وسیله ی دیجیتالی وتلفیق نوآورانه برای شمارش اذکاراست که به مومنین کمک می کند تعداد ذکرهای خود را ازدست ندهند وبتوانند راحتر ودر همه حال  اذکار دینی را قرائت کنند. 
سهولت استفاده ،حجم کم و ابعاد کوچک و هزینه بسیار مناسب از مزایای ذکر شمارها می باشد. 


اما ایده ساده وجالب  قرار دادن یک ذکر شمار در آسانسور، باعث اشاعه فرهنگ فرستادن صلوات واذکار رایج  در مراکز عمومی  بوسیله یک ابزار فرهنگی ،مذهبی می شودکه می  تواند الگویی برای تولید ایده های  خلاقانه تر باشد.

موسسه(مُبلغ جوان)