موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی

موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی


Image result for ‫باد صبا‬‎
باد صبا، تقویم سخنگوی اندرویدی است که توسط شرکت پیشگامان موج تلفن همراه درسال 2016 تولید وبه صورت رایگان عرضه شد که ابزاری مفید برای نمازگذاران و عموم مردم ایران شده است.
ویژگی های نرم افزار عبارتند از:
* قابلیت تبدیل تقویم به شمسی ومیلادی وقمری 
*نمایش گرافیکی بسیار زیبا 
*نمایش وقایع ملی ومذهبی 
* ارسال پیام های کاربردی با محتوای غنی
*رایگان 
*یادداشت ویادآوری  
 و... 
 اپلیکیشن بادصبا با 500/000  نصب در پلی استور از موفقترین نرم افزارهای دینی به شمار می رود که  سازندگان آن توانستند یک استارت آپ اسلامی (تولید نرم افزارهای اسلامی) راه اندازی کنند وبه بخش مومن جامعه کمک کنند تانماز واوقات شرعی خود را تنظیم کنند.
همچنین این شرکت اقدام به تولید اپلکیشن های کمکی یا مجزاء برای باد صبا نمود. اپ های همچون باب النعیم ،نمره بهتر،کیمیا ،حبل المتین

موسسه(مُبلغ جوان)

باد صبا