موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی

موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینینام کتاب:تفکر خلاق در منابع اسلامی
مولف :سیدنورالدین محمودی
تعدادصفحات:119صفحه  

ناشر:دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی 

معرفی:
سید نور الدین محمودی نویسنده کتاب تفکر خلاق در منابع اسلامی با بررسی منابع غنی اسلامی وآموزه های دینی سعی دارد یک ( الگوی تفکر محور برای نظام تعلیم و تربیت) را به مخاطب ارائه کند.
وی در این کتاب با نگاهی دقیقتر به  منابع قرآنی وروایی درباره فکر وتعقل در اسلام ،آن را از دریچه خلاقیت موردبررسی وتفحص قرار می دهد 
مولف،آموزه های دینی وسیره اهلبیت (ع) را مملو از روش ها وبرنامه های تربیتی مبتنی بر خلاقانه می داند که باید توسط محققین وپژوهشگران کالبد شکافی شود ، تا به یک الگویی تربیتی مبتنی بر خلاقیت منجر شود.
وی ،فلاسفه  اسلامی  از جمله  محی الدین عربی، عارف بزرگ مسلمان را دانشمند اسلامی میداند که  به خلاقیت توجه کرده است و(( مکتب حکمت متعالیه را محل تلاقی سنت های فلسفی گذشتگان، مانند ارسطویی و اشراقی و نیز جریان های کلامی و گرایش های عرفانی، با الهام از ذخایر علوم قرآنی و معارف دینی در زمینه خلاقیت، راهگشای بسیاری از مسائل نظام تعلیم و تربیت در زمینه پرورش افراد خلاق است))
کتاب 
تفکر خلاق در منابع اسلامی،  تلاشی جهت اشاعه مبانی فلسفی تربیت دینی خلاقانه  در آموزه های دینی می باشد که در فصول چهارگانه اش ،که (فصل اول)به  تحلیل مفهومی از دیدگاه قرآن کریم و (فصل دوم )به شیوه پیامبر اکرم(ص)  تا (فصل سوم)مبانی نظری ملاصدرا و(فصل چهارم) راهبردها و سیاست هایی برای ترویج تفکر اسلامی در حوزه عملی آموزش و پرورش است ،می پردازد.