موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی

موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی


دین مبین اسلام به تفکر واندیشه  نگاهی ویژه دارد وبرای آن  اهمیت بسیاری قائل  شده است تا آنجا که تفکررا همطراز عبادات دیگر شمرده شده است.

قرآن کریم با عباراتی همچون تتفکرون،تعقلون و  .. دعوت به تدبر وتامل در آفرینش ، مسلمین را به  تفکر دعوت می کند.
روایات رسیده از اهلبیت(ع) نیز گویای ارزش وجایگاه والای تفکر در سیره آن بزرگواران است چنانکه از امیر المومنین (ع) نقل شده است که «مَنْ أَکْثَرَ الْفِکْرَ فِیمَا تَعَلَّمَ أَتْقَنَ عِلْمَهُ وَ فَهِمَ مَا لَمْ یَکُنْ یَفْهَمُ» کسی که به آموخته‌های خود زیاد بیاندیشد، دانش او استحکام می‌یابد و چیزهای را درک می‌کند که تا حالا درک نکرده بود
.

تفکر در واقع مبنای خلاقیت ونوآوری ودرک مطالب وجیزهای نو می باشد. زیرا خلاقیت  محصول بی واسطه تفکر زیاد در آموخته ها و دانشهای فردی می باشدوافراد خلاق برای  خلق کردن باید درباره بسیاری از امور جاری  واطراف خود فکر کنند وأن را پرورش دهند و در مراحل مختلف مدیریت کنند.
براین اساس تاکیدات اسلام بر تفکر ، تاکید بر خلاقیت است و نگاهی دقیق به مساله بهره گیری از ذهن وفکر در تولید روشها ومحصولات نوآورانه وخلاقانه در زمانهای مختلف می باشد.
1) تصنیف غررالحکم، ص۵۷

موسسه(مُبلغ جوان)

اسلام

تفک‍ر و خلاقیت