موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی

موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی مشخصات :

تعداد صفحه: 120

نشرکتاب آمه (18 فروردین، 1393)

قطع کتابرقعی

وزن: 150 گرم

معرفی کتاب :

انتقاد یکی از ویژکی های مهم افراد خلاق می باشد و فرد خلاق در ایستگاه باورها و استدالات مرسوم در اطرافش متوقف نمی شود وبا تخیلی قوی  ونقد شرایط موجود دو قدم جلوتر را  می ببیند
.

آنتونی وستون,در کتاب خلاقیت تفکر انتقادی خلاقیت را یک  توانایی  برای ایجاد یک نور و روشنایی بر یک موقعیت یا  یک چالش یا یک مسئله  معرفی می کند و این توانایی را بستر ووسیله ی برای ایجاد  امکان های جدید می داند.امکانهایی که پیش از این آشکار نبوده اند وبا ذهنی منقد و خلاق بوجود آمده اند.

وی در  این کتاب  افراد خلاق را افرادی منتقد معرفی می نماید وشخصیت  آنها  را متوف نشدن در مقابل «معین» و «معلوم» می شمارد؛ افرادی که تخیلی قوی دارند و  عادت کرده اند با روشها و شیوه های باز و انعطاف پذیر  در مورد مسائل فکر کنندو

نویسنده در این کتاب شاکله خلاقیت را انتقادی بودن وداشتن تفکر انتقادی برای دیدن اطراف با سبک وسیاقی دیگر معرفی می کند.
این کتاب تو سط  آقای کاوه بویری ترجمه شده و نشر آمه آن را  منتشر نموده است.

موسسه(مُبلغ جوان)