موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی

موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی


مشخصات کتاب
:

مولف : سید محمد تابان

ناشر :انتشارات نوید شیراز

چاپ : اول

سال انتشار : ۱۳۹۲

تیراژ: ۱۵۰۰ جلد

قیمت کتاب : ۳۵۰۰

تعداد صفحات : ۱۳۵
کتاب  خلاقیت ونوآوری نوشته  آقای سید محمد تابان از کتب  نوشته شده در زمینه آشنایی با  خلاقیت و بررسی   آن از دیدگاه روانشناسی می باشد که در فصول مختلف به ارائه موضوع می پردازد.
مولف در این کتاب ضمن تعریف  خلاقیت به تاریخ خلاقیت  در عصر کهن اشاره می کند و نمونه هایی از آن را ذکر می کند.وی در ادامه خلاقیت را از دیدگاه روانشناسی مورد بحث وبررسی قرار می دهد.
مولف در فصل های بعدی کتاب در مورد شاخص ها .انواع  ونتایج خلاقیت مطالبی را ارایه می کند  وبالاخر ه به مساله عوامل موثر در رشد خلاقیت می رسد وبا ارائه تکینک های خلاقیت به فصول کتاب پایان می دهد.
این کتاب توسط انتشارات نوید شیراز در سال 1392 ودر 135 صفحه منتشر شده است.

موسسه(مُبلغ جوان)