موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی

موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینیرمز خلاقیت برای جوانان

نشر :آسیم

نویسنده :

علی علی پناهی

معرفی کتاب:

 کتاب با توجه به عنوانش  (رمز خلاقیت برای  جوانان ) تلاشی است جهت آشنایی جوانان ونوجوانان  با استعدادهای خود وشکوفا سازی نبوغ درونی آنان .
نویسنده در این کتاب جوانان را با شیوه های خود باوری واعتماد به نفس و تقویت عزت نفس  که پایه واساس شخصیت انسانی ویکی از ویژگی های انسانهای خلاق است آشنا می کند.

کتاب  دارای  هشت فصل است و مباحثی چون، خودآگاهی گام اول خلاقیت، زندگی هدفمند، ویژگی‌های انسان خلاق و... را بیان می کند.

نویسنده در بخشی از کتاب به این بحث می‌پردازد که باور ما درباره‌ی خودمان، یعنی عزت نفس ما و عزت نفس ما یعنی پایه و اساس شخصیت ما و بر این اساس موفقیت‌های ما در زندگی، دنیای ما و حتی آخرت ما بستگی به عزت نفس ما و باور ما به خودمان دارد.

موسسه(مُبلغ جوان)