موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی

موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی


پشتکار ضامن موفقیت

یکی از باورهای مهم درزمینه ی خلاقیت ونوآوری باور به پشتکار وجدیت در کار تارسیدن به نتیجه است .حقیقت آن است که افراد موفق،فقط افرادی باهوش، زیرک وسریع  نبودند بلکه بسیار پشتکار وهمت داشتند و این باور را در خود تقویت کردند که هیچ پدیده یامحصول یا خدمتی جدیدی به وجود نمی آید مگر با تلاش وکوشش وپشتکار.
قرآن کریم در این باره می‌فرماید: «و ان لیس للانسان الا ما سعی و ان سعیه سوف یری ثم یجزیه الجزاء الاوفی» (نجم/41، 40، 39) «و این که برای آدمی جز سعی و کوشش او نخواهد بود و این که پاداش سعی و تلاش انسان به زودی دیده می‌شود، سپس در آخرت به او پاداش کافی خواهد رسید.»
بنابراین تلاش و پشتکار در دنیا وآخرت دارای آثار مادی ومعنوی می باشد و بالی برای رسیدن به دنیای آرزوها.