موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی

موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی عدم توانایی قرائت قرآن  معضل بسیاری از مومنین بی سواد یا ناآشنا به قواعد تجوید است  که با یک ایده  نوآورانه تا حدود زیادی مرتفع شد.
قلم هوشمندقرآنی وسیله ی دیجیتالی است که با چشم نصب شده در نوک آن قادر به دریافت وتشخیص کلمات بوده و امکان پخش آن کلمه را دارد.
این قلم به افراد بی سواد  یا افرادی  که توانایی  قرائت قرآن را ندارند کمک می کند که آیات قرآن  را به صورت صحیح  و همراه با قرائت های زیبای قاریان  قرائت کنند.
ایده قلم هوشمند قرآنی ،یک ایده ساده وکارآمد است که با تلفیق فناوری  ومحتوای دینی توانست مشکل بخشی از جامعه مومن را برطرف نماید.
این ایده تقلیدی علاوه  بر برکات معنوی برای ایده پردازان ،دارای عوایدات مالی مناسبی هم بود که منجربه ارتقاء سطح کمی وکیفی فعالیت مجموعه طراح شد .
لازم به ذکر است نسخه اندرویدی قلم قرآنی به صورت رایگان به بازار عرضه شده است و رقیبی برای این محصول به شمار می رود.