موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی

موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی

برکت  برند محصولات غذایی اسلامی است  والبته نام یک استارت آپ کوچک حوزوی.برکت یک کانال فروشگاهی است که محصولات تولیدی طلاب و خانواده آنان را مستقیما دریافت وپخش می کند وعلاوه بر  درآمد زایی برای طلاب در حال تحصیل ،به اقتصاد خانواده آنان نیز کمک می کند.
کاهش دغدغه ونگرانی مالی طلاب و حفظ شان وجایگاه آنان ،مساله ی  بود که منجر به ایده  پردازی  وتبدیل  آن به  یک راهکار شد.راهکاری که مانند بسیاری از استارت آپ های مطرح ،توانست با رفع نیاز مخاطب خود به درجه ی مناسبی از کارآفرینی وارزش افزوده  برسد.
ایده راه اندازی فروشگاه محصولات محلی طلاب ،یک ایده ساده ولی کاربردی است  که توانست درمحیط حوزوی ودر مدت کوتاهی رشد کند وجایگاه مناسبی در بین روحانیون وطلاب پیدا کند ونمونه موفقی از تبدیل ایده به کارآفرینی مذهبی باشد.