موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی

موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی

Image result for ‫تبلیغ در ساحل‬‎


انسان ها همواره می خواهند تأثیر مثبتی در محیط اطراف خود و حتی در دیگران داشته باشند. آن ها دنبال اندیشه های نو برای تغییرات نو هستند.

در بیان مفاهیم دینی هم مُبلّغی موفق است که ایده های نو داشته باشد. یعنی همان معارف دینی را در قالب های جدید و به صورتی متمایز از موارد مشابه قبلی به مردم معرفی کند.

هر چقدر که بیان معارف دینی جذابیت بیشتری برای مخاطب داشته باشد ، گرایش به آن هم بیشتر خواهد شد. مانند اینکه مبلغی برای بیان انواع انگیزه های ازدواج که در جامعه صورت می گیرد، از عناوینی استفاده کند که جالب تر به نظر می رسد(می گوید انواع ازدواج عبارت است از: شوری سوری زوری - نوری) .  یا اینکه برای داستان گفتن، مبلّغی از پاورپوینت استفاده می کند، ویا تصاویری را چاپ می کند و نشان مخاطب می دهد، و یا حالت شخصیت های داستان را به خود می گیرد تا ارتباط بهتری با مخاطب داشته باشد، و یا... .

همه این مُبلغان فکر کردند که برای بیان این معارف، از چه طریقی غیر از روش های سنتی می توان انتقال مفاهیم را به مخاطبان داد؟ ودر حقیقت با ایده پردازی به یک راه حل رسیدند.