موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی

موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی

خلاقیت چیست ؟
محمود شفیعی

 خلاقیت یا خلق کردن یا به وجود آوردن یک فرآیند ذهنی است که مسئولیت تولید ایده ها و مفاهیم جدید و یا ارتباط بین این ایده ها و مفاهیم را به عهده دارد

به تعبیر دیگر "خلاقیت  به معنی به وجود آوردن ایده ها و چیزهای نو و یا ابتکار در موضوع های  مختلف که متخصصان به عنوان یک ورزش علمی، هنری یا اجتماعی و فن آوری پذیرای آن هستند".

به مثال های زیر توجه کنید:

*مبلغی جهت آشنایی کودکان  باداستانهای قرآن کریم ،ایده ی تولید یک کتاب داستان کودکانه وبا تصاویر مرتبط با داستان را می دهد که قابلیت پخش صوت وتصویر بوسیله اپ همراه را دارد.

این مثال  ،نمونه ای از خلاقیت در تبلیغات دینی می باشد.

بنابراین خلاقیت بکارگیری ذهن برای تولید ایده های نو در جهت رفع یک مشکل یا ارائه راه حل های جدید می باشد واگر این ایده ها به نشر مبانی دینی یا رفع شبهات ومقابله با افکار وعقاید دشمنان اسلام بیانجامد ،یک ایده تبلیغی می شود.
اما علی رغم نگاه عموم جامعه ،که خلاقیت را مختص افراد باهوش می دانند، خلاقیت مختص به  افراد یا گروه خاصی نیست وبرای خلاقیت لازم نیست هوش واستعداد سرشاری داشته باشیم بلکه باید ذهنمان را به خلق ایده های نو عادت بدهیم واز همگرایی ذهن  با محیط ، به ذهنی واگرا و علاقمند به تغییر در بیاوریم که اصطلاحا تفکر خلاق داشته باشیم.

برای روشن شدن مساله ،باید با تفکر خلاق آشنا شویم:

تفکر خلاق :
تفکر خلاق موهبتی الهی است که به بندگان عطا شده  است وبه او اجازه می دهد در ذهن و پدیده های اطراف  خود دستکاری کند .این موهبت در همه انسان ها کم وبیش موجود است و قدرت خلاقیت دارند. البته برخی آن را شکوفا وتوسعه می دهند وابزاری برای پیشرفت  وتوسعه در زندگی شخصی واجتماعی می کنندوبرخی نیزاز آن استفاده نمی کنند.
تفکر خلاق در برخورد با مشکلات،سلاحی خارق العاده است ومی تواند با نگرشی مثبت به آن ،به جنگی از قبل پیروز شده برود.زیرا تفکر خلاق مشکل را یک مزاحم نمی داند بلکه عاملی برای کشف یک ایده یا راه حلی نو می داند .نکته ی که باعث خلق هزاران ایده و تولید محصولات نو آورانه شده است.

موسسه(مُبلغ جوان)