موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی

موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی


 محمودشفیعی
((تمام تلاشتان را بکنید و استعدادتان را به کار بیندازید، شاید ان‌شاءالله بتوانید در این دنیای آشفته‌ای که واقعاً تبلیغات پیچیده و مدرن و خطرناک شده و همه هم متوجّه آن اسلامی است که نظر به مبارزه و به عزّت اسلام و به بیداری مسلمین دارد، حرکتی جهادی کنید؛ تبلیغ جهادی؛ تبلیغ بسیجی. ان‌شاءالله این‌طور باید حرکت کنیم...

باید نوآوری کنید. همه‌ی قدرتهای انسانی و فکری خودتان را به کار بیندازید، برای این‌که حرف حق را با شیوه‌های نو، با زبانهای جدید و با استدلالهای تازه و آرایش خوب، بیان کنید...
این جملات بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان تبلیغات اسلامی  است که به یک مساله ی مغفول در تبلیغات دینی اشاره می کند وآن ایده پردازی ،خلاقیت ونوآوری است .

بی تردید"خلاقیت و نوآوری" یکی از مهم ترین و اساسی ترین ویژگی های انسان است که تقریبا همه ابعاد و جنبه های زندگی و تمدن وی را تحت تاثیر کامل خود قرارمی دهد. خلاقیت و نوآوری همیشه برای انسان با اهمیت بوده است ، از اولین خلاقیت ها و نوآوری ها در عصر حجر تا انبوه خلاقیت ها و نوآوری های علمی ، فنی ، صنعتی و هنری پیشرفته امروزی در عصر فراصنعتی امروز.

امروزه جوامع توسعه یافته به صورت سیستماتیک از ایده پردازی ، خلاقیت ونوآوری در عرصه های مختلف اقتصادی ،فرهنگی و..استفاده وحمایت می کنند که منجر به تولیدهزاران  محصول وروش  جدید  شده است.

از سوی دیگردر ناتوی فرهنگی از این موضوع استفاده حداکثری می کنند وحتی مکاتب و ادیان وفرق های معاند اسلام  برای اثرگذاری وجذب حداکثری به موضوع خلاقیت ونوآوری اهمیت زیادی داده اند که باعث پیشرفت چشمگیری در جذب نسل  جوان، جوامع هدفشان شده است .

علی رغم اهمیت این موضوع ونیاز جامعه اسلامی ونسل جدید به روشها و محصولات نوآورانه  در عرصه تبلیغ ارزشهای اسلامی  ،متاسفانه درمراکز  فرهنگی و تبلیغی به این موضوع  ومسائل بنیادین آن مانند ایده پردازی،تکنیک های خلاقیت و.. به خوبی  پرداخته نشده است که نیاز دارد یک حرکت  جدی در این زمینه صورت گیرد.

موسسه(مُبلغ جوان)