موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی

موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی

نویسنده :محمود شفیعی
1.اعتماد به نفس
 
اولین قدم در خلاقیت اعتماد به نفس است.مُبلغ باید باور وایمان داشته باشد که
  می تواندیک ایده اثر گذار ومفید را طراحی واجراء نماید ودر این حالت ،قطعا راه حل های به ذهنش خطور می کند.در واقع وقتیایمان بیاورد که چیزی ناممکن است، فکرتان در پی دلایلی می گردد که این مطلب را اثبات کند؛ ولی وقتی ایمان حقیقی داشته باشید که کاری شدنی است، فکرتان راه های انجام آن را در می یابد.

این حقیقت را می توان به همه مسائل خرد وکلان تبلیغی تعمیم داد.مسئول یا مبلغی که فکر می کند بدون بودجه و سرمایه کافی نمی توان کار اثر گذاری تولید کرد،نمی تواند راه حل های برای این  مشکل پیدا کند.

امااگر اعتقاد به توانایی خود داشته باشد، می تواند راه هایی برای حل مشکلات پیدا کند.

اگر اعتقاد به توانایی خود داشته باشید، می توانید راه حل هایی برای سهیم کردن مردم در حل این مشکل پیدا کنید.

اگر اعتقاد به توانایی خود داشته باشد، می تواند راهی برای کارآفرینی وتولید محصولی که دوست دارید ومشکل مالی را حل کند پیدا کنید.

ایمان، نیروهای خلاق را آزاد می کند و فقدان ایمان، آن نیروها را به بند می کشد. برای نیل به تفکر خلاق، ایمان داشتن را یاد بگیرید.


برای رسیدن به اعتماد به نفس ،
باید ایمان داشته باشیم به این که از عهده کارها بر خواهیم آمد.بنابراین

الف: کلمه ناممکن را از فرهنگ لغات خود خارج کنید. ناممکن، واژه ویرانگری است. فکر «این کار نشدنی است»، زنجیروار، افکار منفی دیگری را در تأیید خود تولید می کند.

ب) به چیزی بیندیشید که زمانی دوست داشتید آن را انجام بدهید؛ اما به دلیل این که آن را ناشدنی می پنداشتید، از انجام آن خودداری کرده بودید و حالا برای انجام آن تلاش کنید. بسیاری از ما، تنها به این دلیل که فکرمان را روی دلایل عدم توانایی خود متمرکز می کنیم، آرزوهای خود را به بند کشیده، سرکوب کرده ایم؛ حال آن که تنها چیزی که شایسته است تا ذهن خود را به آن معطوف کنیم، دلایل توانایی است.

موسسه(مُبلغ جوان)