موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی

موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی

Image result for ‫کتاب خلاقیت (آموزش خلاق - تفکر خلاق)‬‎


مشخصات کتاب:
نام: خلاقیت (آموزش خلاق - تفکر خلاق)

نویسنده : زهره همراز
ناشر:آزاد مهر
تعداد صفحات :96
انتشار:1389
معرفی:
کتاب خلاقیت (آموزش خلاق-تفکر خلاق) نوشته خانم زهره همراز،در 13 فصل وبا محوریت بررسی تفکر خلاق وشیوه های آموزش خلاقیت در جامعه، به بازار کتاب ارائه شده است.
مولف در بخش ضرورت های خلاقیت ،دولت ها را مخاطب قرار داده و گوشزد می کند که توسعه وپیشرفت  جامعه در گرو  ترویج فرهنگ خلاقیت است وبرای باقی ماندن در رقابت های جهانی و افزایش سطح رفاه عمومی ،باید به خلاقیت ونوآوری اهمیت ویژه ای بدهند.
کتاب خلاقیت، بیشتر  ناظر به جنبه های اجتماعی خلاقیت  است وبه  خلاف اکثر کتابهایی که در این موضوع نگاشته شده است،به مخاطب راهکارها وتکنیک های خلاقیت را آموزش  نمی دهد.
کتاب در 13 فصل از مقدمه تا روابط عاطفی وآموزشی به رشته تحریر آمده وبه موضوعاتی همچون امکان یادگیری خلاقیت،تعریف خلاقیت،نقش اطلاعات ودانش گذشته در خلاقیت، عوامل موثر و موانع خلاقیت وضرورت توجه به خلاقیت می پردازد.
کتاب خلاقیت در 96 صفحه در سال 1389 توسط نشر آزاد مهر به بازار کتاب عرضه شد.

موسسه(مُبلغ جوان)