موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی

موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی

Image result for ‫تمرکز‬‎
تمرکز  ازابزارهای مهم خلاقیت است که نتایج وایده های خوب واثر گذار،حاصل تمرکز هدفمند درآن  موضوع است.بطور مثال ،هنگامی که بر روی یک موضوع تمرکز می کنید که کس دیگری  این زحمت را نمی کشد،با اندک تفکر خلاقانه ی، نتایج بسیار جالب وشگفت انگیری بدست می آورید وگویی وارد سرزمین بکری شده اید که کسی تاکنون  وارد نشده است.
جالب اینکه مخترعانی که مسائل دشوار را حل می کنند وراه حل هایی جدیدی را ارائه می دهند،افرادی هستند که در آن موضوع تمرکز ودقت کافی میکنند و توجه به قسمت هایی دارند که اکثر مردم بدان توجه ندارند.مثلا تولید سس های تک نفره ،یک ایده ساده است که از تمرکز بر روی بطری های بزرگ سس بوجود آمد.درحالی که وقتی محصول تولید شد ،اکثر مردم می گویند چه راهکار ساده ی بود یا افتادن سیب برروی سر نیو تون وتمرکز او  بر چرایی افتادن بر سر و زمین که منجر به کشف جاذبه زمین شد.
البته بسیاری از افراد خلاق ،تمرکز را چندان مهم نمی دانند وسعی در اشاعه ایده های مختلف خود دارند که اشتباهی بزرگ است وباید بدانند یک ایده با تمرکز بر جزییات آن ،بهتر از دهها ایده کلی است.