موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی

موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی

Image result for ‫رهبر معظم انقلاب‬‎
تبلیغ صحیح
((اگر بخواهیم صحیح تبلیغ کنیم و نظریات دینى را تبیین نمائیم و از معارف اسلامى دفاع کنیم، حتما باید با حرف‏هاى تازه جهان و جریان‏هاى فکرى، آشنا بود.))1

حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله)،رهبر معظم انقلاب ،در توصیه ی به طلاب و مبلغین دینی ،راه تبلیغ صحیح را منوط به تازگی حرف ها وشیوه های تبلیغی می دانند.
تبلیغی که در درون خود،دارای اصول عقلانی ودرست باشد و شیوه های نو  وتازه ی که، توان انتقال این مفاهیم عظیم وغنی را به جامعه امروزی داشته باشد و در درون خود ،خلاقیت ونوآوری داشته واز چشمه های نبوغ مُبلغین نخبه ،جاری شود.
البته رسیدن به نقطه ی که حرف های تازه تولید کنیم ،نیازمند برنامه ریزی وآشنایی طلاب وروحانیون با زبان روز است که در این باره ایشان  می فرمایند:
((کارگردانان حوزه علمیه باید با برنامه‏ریزى، بخشى از مباحث علم ارتباطات را که مورد نیاز تبلیغى است، در اختیار طلاب قرار دهند. آشنائى با زبان هم، لازم است. یک زبان زنده دنیا را حداقل باید طلاب فرا گیرند.))2
بنابراین لازم است طلاب با تکنیک ها و روش های تولید یک حرف نو  که همان خلاقیت ونوآوری است ،آشنا شوند ودر زمانی که گروهها وفرق غیرالهی ،به شدت از این روش ها بهره می گیرند،از قافله تبلیغات خلاق ،عقب نمانیم.
------
1.گزیده ای از بیانات رهبر معظم انقلاب در شروع درس خارج خود- سال 1378
2.همان