موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی

موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی

Image result for ‫موانع خلاقیت‬‎
یکی از موانع خلاقیت ،فشارهای  اجتماعی است.فشاری که بر اثر غیر معمولی  فکر وفعالیت کردن فرد خلاق بوجود می آید.زیرا بسیاری از مردم ،با قالب های رفتاری و روشهای مرسوم ،مانوس هستند و علی رغم ادعای علاقمندی به ایده های نو ،به دلایل مختلفی از جمله ترس از نا امن شدن فضای فکری و زندگیشان ،از آن گریزان هستند ونمی خواهند عادتهای خود را کنار بگذارند.
بسیاری از مُبلغان دینی نیز از فشار اجتماعی چه در حوزه های آموزشی چه در عرصه تبلیغی ، هراس دارند و از ارزیابی ومورد نقد وانتقاد دیگران هراس دارند. نمونه های این مساله ،مبلغانی که با شروع یک ایده ی جدید مثل راه اندازی یک سایت آموزشی که در قالب دوره های غیر دینی مختلف ،مطالب ومحتوای دینی را به صورت غیر مستقیم به مخاطب آموزش می دهد،که معمولا مورد استقبال قرار نمی گیرد ومورد نقد قرار می گیرد.
برای عبور از این مانع ،باید سعی کنیم به اهداف واآثار ایده های خود بیشتر توجه کنیم و اگر آن را عملیاتی وقابل اجراء می دانیم ،آن را شروع کنیم تا پس از رسیدن به نتایج ،دیدگاه اطرافیان تغییر کند.

موسسه(مُبلغ جوان)

خلاقیت

موانع