موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی

موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی

Image result for start
فرآیند خلاقیت گام اول یا شروع اتفاق بسیار مهمی است . شروعی قوی که به یک فرآورده ذهنی وبالاخره به محصول منجر شود .
شروع خلاقیت رفتن به سرزمین جدید وتجربه ای نو است وباید آماده این سفر شود.
شروع خلاقیت در واقع درگیری  ذهنی با مساله ودر نتیجه ظهور ایده در ذهن است ،بنابراین لازم است یک شروع خوب ذهنی داشته باشیم تا برای شروع عملی آن کمتر دچار ابهام شویم.
از سوی دیگر شروع مانند نهال ظریفی است که دربرابر آسیب ها کم طاقت وسریع از بین می رود لذا باید دقت کنیم که از آسیب های شروع خلاقیت دور باشیم آسیب هایی مثل:
1.کمال گرایی واینکه  ایده ی پردازش کنیم که بدون عیب ونقص  باشد که امری غیر ممکن وغیر واقعی است ومعمولا بیشتر ایده پردازان ،انرژی بسیاری صرف  آن می کنند که نتیجه ی جز دلسردی ندارد.
2.انتظار فرصتی مناسب برای شروع کار،آسیب دومی است که بسیاری از افراد مبتلا هستند وقطعا چنین فرصتی هیچ گاه بوجود نمی آید وباید فرآیند ایده پردازی را شروع کنیم.

موسسه(مُبلغ جوان)

خلاقیت دینی