موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی

موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی

Image result for ‫تغییر‬‎
خلاقیت به مثابه یک بازی دو یا چند طرفه است که هر چه بیشتر بر روی نوع برخورد با مسائل دقت کنیم ،نتیجه بهتری می گیریم.یکی از روشهای خوب  خلاقیت ،تغییر قواعد موضوع است . به این معنا که در هنگام برخورد با مشکل یا مساله  ببینیم امکان دارد قواعد آن  مساله را عوض یا بهم بزنیم وطبق اهدافمان ، ایده پردازی کنیم یا پاسخ های مختلف را که باعث تغییر قواعد می شود امتحان کنیم. داستانی نقل میکنندکه  :
"الکساندر کبیر وقتی به آسیا حمله کرد،متوجه شد افرادی ،گره های کوری دارند که معتقدند هرکس آنها را بازکند، پادشاه آسیا می شود.او مشتاق شد که این کار کند ولی هر کاری کرد نتوانست گره را بازکند، کمی تفکر کرد، سپس  شمشیر را برداشت وگره را پاره کرد وپادشاه آسیا شد.))1
در واقع او قاعده بازی را عوض کرد و پاسخ های دیگر به این مساله را امتحان کرد.
البته تغییر قواعد بازی می تواند کل موضوع را در بربگیرد مثلا ساخت هواپیمایی که هیچ شباهتی با هواپیماهای موجود ندارد یا در بخشی از موضوع مثلا تولید موتور هواپیما با شکل و فن آوری جدید.
از روشهای موثری که به بهره گیری از این تکنیک کمک می کند، میتوان به تغییر شکل ابزارهای بازی های اسلامی یا تغییر روش برگزاری مسابقات وبرنامه های دینی اشاره کردو مبلغین می توانند با اضافه یا کم یا حذف کل یا بخشی از موضوع ،ایده های نو تبلیغی تولید کنند.
1
)1میلیون ایده در یک دقیقه /محمدمهدی دهقان/صفحه2

موسسه(مُبلغ جوان)

تغییر قواعد