موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی

موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی


کتاب  رشد خلاقیت و شاخص های آن در اسلام و روان شناسی خرید اینترنتی کتاب

معرفی کتاب
نام
:رشد خلاقیت و شاخص‌های آن در اسلام و روان‌شناسی
تعداد صفحات: 360
نویسندگان: ابوالفضل ساجدی و جعفر علیگلی
ناشر:موسسه آموزشی،پژوهشی امام خمینی(ره)

سال انتشار:95
معرفی :
کتاب  رشد خلاقیت و شاخص‌های آن در اسلام و روان‌شناسی از مجموعه آثاری است که سعی دارد، ارتباط مفاهیم وآموزه هایی دینی را با نگاهی خلاقانه تفسیر کند واز دریچه روانشناسی، به تفسیر پدیدیه خلاقیت بپردازد.
در بخش اول  کتاب ،مباحث حول محور شناخت وتعریف خلاقیت از دیدگاه روانشناسی می باشد .در بخش دوم ،مولف به بیان مراحل خلاقیت می پردازد وروش ها وتکنیک های معروف در این زمینه را مورد بررسی و تفسیر قرار می دهد.
مولف در  ادامه به اهمیت و جایگاه  وتاثیر خلاقیت  برذهن افراد خصوصا کودکان اشاره دارد  ودرآخر،گریزی به آسیب های خلاقیت  می زند.
نویسندگان  این کتاب  ابوالفضل ساجدی و جعفر علیگلی می باشند وناشر این کتاب ،انتشارات موسسه آموزشی ،پژوهشی امام خمینی(ره) قم می باشدکه در 360 صفحه به بازار ارایه شده است.