موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی

موسسه مُبلغ جوان

ایده پردازی وخلاقیت در تبلیغات دینی


Image result for ‫شهید حسین قمی‬‎

11حججی دیگر داشتیم اگر ...

امروز عطر تن بی سر محسن ،فضای کشور را خوشبو کرده. پسرک زیبا شده در حوض ملکوت 

اما نمی توان بگذرم از سردار ایستادگی وفرمانده دلیر محسن  

حاجی به کعبه عشق رسیده و دلباخته ای که به عشق یار،نامش را به حسین  وبه هوای صحن معصومه (س) ،فاملیش را به قمی تغییر داد.

مردی که  بادرد تیر پهلو یش هم  نگذاشت تا 11 ایرانی دیگر اسیر داعش شوند و فرماندهی اش را ، با اهدای جان برای سربازانش  به رخ همه کشاند و قصه ی پر غصه ی پهلو  شکسته را دوباره خواند تا خریدارش  پهلو شکسته دو عالم شود.

بسیجی که بسیجی ماند وپاسداری که پاسدار حریم  وحرم شد و 🌹گلی که  پرپر شد ...

سلام ودرود خدا بر  مرتضی حسین پور  (حسین قمی) پاسدار سپاه قدس  وفرمانده شهید محسن حججی

موسسه(مُبلغ جوان)